News Update :
Home » » Nắp thùng mở 90 độ và 180 độ

Nắp thùng mở 90 độ và 180 độ

Penulis : Hà Nguyễn on Thứ Năm, 11 tháng 7, 2013 | 19:59THÙNG XE BÁN TẢI  các hãng xe TOYOTA HILUX, MITSUBISHI TRITON, FORD RANGER, NISSAN NAVARA, MAZDA BT50.

1. Các mẫu nắp:
- Np thùng thp mang cá (SCR)
- Np thùng thp vai Inox
- Np thùng cao (GSE)
- Np thùng cao dáng Land Rover (xe Navara)
- Np thùng cao dáng X6 (xe Hilux)
- Np thùng thp m 90 đ, mang cá (Tt c các xe)
- Np thùng thp m 90 đ, không vai, không thanh th thao
- Np thùng cao dáng Audi
2. Nắp thùng mở 90 độ mới có:

Nắp thùng mở 90 và 180 độ

Nắp thùng xe bán tải các hãng

Nắp thùng mở 90 độ chở hàng thoải mãi

Nắp thùng mở 90 độ các tính SX

 ĐT: 091.995.8888
Share this article :
 
Copyright © 2011. Nắp thùng Canopy xe bán tải 2015 2016 . All Rights Reserved.
Design Template by boc ghe o to|nắp thùng Ford Ranger 2016 và giá Ford Ranger|Max Canopy